Persian

shan tikka 50g

£1.19

Shan Tikka 50g
shan shami kabab 50g

£1.19

Shan Shami Kabab 50g
shan chicken white karahi 40g

£1.19

Shan Chicken White Karahi 40g
shan chicken jalfrezi 50g

£1.19

Shan Chicken Jalfrezi 50g
shan chicken biryani 60g

£1.19

Shan Chicken Biryani 60g
shan fish biryani 50g

£1.19

Shan Fish Biryani 50g
shan bombay biryani 60g

£1.19

Shan Bombay Biryani 60g
shan sindhi biryani 60g

£1.20

Shan Sindhi Biryani 60g
shan karachi beef biryani 60g

£1.19

Shan Karachi Beef Biryani 60g
shan punjabi yakhni pilau 50g

£1.19

Shan Punjabi Yakhni Pilau 50g
shan keema 50g

£1.19

Shan Keema 50g
shan chicken masala 50g

£1.56

Shan Chicken Masala 50g
shan seekh kabab 50g

£1.19

Shan Seekh Kabab 50g
shan korma 50g

£1.19

Shan Korma 50g
shan murgh cholay 50g

£1.19

Shan Murgh Cholay 50g
shan dahi bara chaat 50g

£1.19

Shan Dahi Bara Chaat 50g
shan tikka seekh kabab 50g

£1.19

Shan Tikka Seekh Kabab 50g
shan lahori chargha 50g

£1.19

Shan Lahori Chargha 50g
shan chicken ginger 50g

£1.19

Shan Chicken Ginger 50g
shan zafrani garam masala powder 50g

£1.19

Shan Zafrani Garam Masala Powder 50g
shan tandoori masala 50g

£1.19

Shan Tandoori Masala 50g
shan vegetable masala 100g

£1.19

Shan Vegetable Masala 100g
shan daal masala 100g

£1.19

Shan Daal Masala 100g
shan meat masala 50g

£1.19

Shan Meat Masala 50g
shan nihari 60g

£1.19

Shan Nihari 60g
shan chana chaat 50g

£1.19

Shan Chana Chaat 50g
shan lahori fish 100g

£1.19

Shan Lahori Fish 100g
shan meat tenderizer 40g

£1.19

Shan Meat Tenderizer 40g
shan chicken handi 50g

£1.19

Shan Chicken Handi 50g
shan karahi 50g

£1.19

Shan Karahi 50g

Loading...